ปูนนครหลวง ชู “สวนมิ่งมงคลฯ” จุดเช็คอินสีเขียว ชุมชนน่าเที่ยวยั่งยืน

พูลผล แพทอง

ปูนนครหลวง ชู “สวนมิ่งมงคลฯ” จุดเช็คอินสีเขียว ชุมชนน่าเที่ยวยั่งยืน

“ปูนซีเมนต์นครหลวง” ปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ “สวนมิ่งมงคลฯ” เพิ่มจุดพักผ่อน เช็คอินแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ ใช้พลังงานคุ้มค่า ภายใต้แนวคิด “TOTAL GREEN” เป็นปอดสีเขียวขนาดใหญ่ ชุมชนน่าเที่ยวแห่งแก่งคอย-สระบุรี พร้อมขับเคลื่อน “อินทรี อีโคไซเคิล” พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573

 

วันที่ 20 พ.ย. 2566 ณ อาคารบ้านคอนวูด สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา หรือ อินทรี กรีนพาร์ค ปอดสีเขียวขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 22 ไร่ ใน จ. สระบุรี

 

นายวิบูลย์ แซ่ล้อ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ทางบอร์ดบริหารของปูนซีเมนต์นครหลวง จึงมีแนวคิดว่าขอเสนอสร้างสวนแห่งนี้ในปี 2554 โดยใช้เวลาสร้างประมาณ 2 ปี และได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่า “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สวนมิ่งมงคลฯ แห่งนี้ เป็นปอดขนาดใหญ่ของชุมชนทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งภายในสวนมิ่งมงคลฯ ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีความสดชื่น มีแหล่งเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ และมีห้องประชุมที่ใช้โมเดลของการอนุรักษ์พลังงาน

สวนมิ่งมงคลฯ ยังมีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของสวน ภายในมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ ประดิษฐานอยู่ โดยจัดเป็นสถานที่ถวายความเคารพ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอื่นๆ ตามแนวพระราชดำริ

สำหรับไฮไลท์เด่น ภายในส่วนมิ่งมงคลฯ จะมีสระน้ำรอบสวน โดยภายในสระน้ำได้ติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา

และบริเวณใกล้กันก็จะเป็นแปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ของโครงการหลวง ซึ่งโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายวิบูลย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้สวนมิ่งมงคลฯ ได้เตรียมปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อน จุดรับประทานอาหาร นอกเหนือจากร้านกาแฟ และกิจกรรมใหม่ภายในสวนสาธารณะสุดร่มรื่น อาทิ การเข้าชมและถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในหอเฉลิมพระเกียรติ

 

เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวปลอดสารเคมีที่ใช้สารปรับปรุงดินจากขยะเศษอาหารมาใช้แทนปุ๋ย ชมโรงเรือนเพาะกล้าไม้พันธุ์พื้นถิ่น เพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่เหมืองเพื่อการฟื้นฟู

 

รวมถึงสินค้า OTOP จากชาวบ้านชุมชนแก่งคอย ลานวิ่งเล่นพักผ่อนกับสุนัขรู้ใจในพื้นที่สวนสีเขียวเปิดโล่ง

 

และโซน การเรียนรู้การคัดแยกขยะที่ช่วยลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีร่วมกันกับชุมชนแก่งคอย ด้วยแนวคิด TOTAL GREEN เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา อย่างยั่งยืน ปี 2573

ภายในสวนมิ่งมงคลฯ ยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ และไม้ประดับกว่า 100 สายพันธุ์ที่ออกแบบภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามและร่มรื่นตามแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำ จากกังหันวิดน้ำ เป็นที่มาของ การสร้างต้นแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน “คอนวูด” โดยเป็นบ้าน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยไม้คอนวูดทั้งหลัง ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติที่ผลิตจากคอนกรีต 70% และเยื่อกระดาษอีก 30% แต่มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจุดประกายความสนใจด้านพลังงานให้กับคนที่เข้ามาชม จึงเป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจากอากาศที่สดชื่นและสีเขียวสบายตาจากต้นไม้น้อยใหญ่แล้วยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดรับกับคนทุกช่วงวัย ทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งแหล่งเรียนรู้ และสันทนาการที่หลากหลายสำหรับชุมชนแก่งคอย บุคคลทั่วไป และครอบครัวพนักงานอินทรี

นอกจากนี้ “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” จ.สระบุรี ยังเป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารออกแบบ สำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) อีกด้วย

“ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นสบาย อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคน มาเที่ยวที่สวนมิ่งมงคลฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีต้อนรับและพร้อมดูแลท่องเที่ยวทุกคน เป็นอย่างดี” นายวิบูลย์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” (INSEE Sustainability Ambition 2030) ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็น “พันธมิตรสู่ความยั่งยืน (Partnership in Sustainability) เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

 

“อินทรี อีโคไซเคิล ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี โดยให้บริการจัดการของเสียที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ของเสียในห้องปฎิบัติการ ไปจนถึงการขนส่ง และกำจัดของเสียด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ โดยสามารถจัดการของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชน โดยรื้อร่อนบ่อขยะชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) สามารถนำพลังงานความร้อนและวัตถุดิบบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ ทดแทนการใช้ถ่านหิน นับเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะที่กองทิ้ง สนับสนุนการปิดวงจร หรือ Close the loop ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน “
นอกจากนี้ ยังได้ขยายขีดความสามารถในส่วนการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะงานบริการทำความสะอาด งานบริการเกี่ยวกับท่อส่งและแท็งก์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทำความสะอาด ตลอดจนจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
“การขับเคลื่อน Circular Economy ต้องทำไปพร้อมกับการจัดการขยะที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ หรือ Value Chain ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในปัจจุบัน ปัญหามลพิษจากขยะเกิดจากการบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาสู่วงจรรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภค ขยะที่เหลือมีทั้งที่ทิ้งแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง ธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล เรามองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทาง

โอกาสนี้ นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ยังได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงงานอินทรี อีโคไซเคิล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีอีกด้วย

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่สนใจสามารถเดินทางแวะชม พักผ่อน เช็คอิน “สวนมิ่งมงคลฯ” ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-19.00 น. ณ ริมถนนมิตรภาพ บริเวณ กม.125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยสอบถามเส้นทางได้ที่ 036-720-2043 และติดต่อ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 036-240930 ต่อ 4029, 4104 และ เฟซบุ๊ก สวนมิ่งมงคลฯ อินทรีกรีนพาร์ค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ททท. ชู 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวไทยไร้คาร์บอน เปิดตัวโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีที่สุดแห่งปี

ททท. ชู 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวไทยไร้คาร์บอน เป […]

You May Like

Subscribe US Now