ททท. ชู 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวไทยไร้คาร์บอน เปิดตัวโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีที่สุดแห่งปี

พูลผล แพทอง

ททท. ชู 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวไทยไร้คาร์บอน เปิดตัวโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีที่สุดแห่งปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสู่ความยั่งยืน ผ่านมิติการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิ  เป็นศูนย์ ย้ำแนวคิด “ปรับ-ลด-ชดเชย” สร้าง สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ภายใต้โครงการ No Carbon Village Challenge

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนให้แก่ 10 ชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการ No Carbon Village Challenge พร้อมเปิดตัว 10 เส้นทางท่องเที่ยว No Carbon Village และโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีที่สุดแห่งปีเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนวนโยบาย BCG นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ททท. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดจึงได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGsมุ่งสู่เป้าหมายกาท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา และต่อยอด การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ที่เหมาะสมกับบริบท ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย ทั้งในส่วนผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว มุ่งเน้นกระบวนการตามแนวคิด ปรับ ลด ชดเชยเพื่อเปลี่ยนให้กิจกรรมท่องเที่ยวของธุรกิจ/ชุมชนกลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ

ททท. จึงได้จับมือร่วมกับภาคีเครือข่ายให่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคการมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด
และบริษัท มาสเตอร์แพลน จำกัด และแพลตฟอร์ม GoGreenBooking.com สนับสนุนโครงการ No Carbon Village Challenge สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนจัดประกวดสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนแบบไร้คาร์บอน เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนจากการท่องเที่ยว การใช้พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผสานกับความสนุกสนานจากการออกเดินทาง เรียนรู้กิจกรรมควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
ให้พร้อมไปสู่การเป็นต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างแท้จริงเพื่อส่งต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า

โครงการได้ดำเนินการคัดเลือกและเฟ้นหา 10 ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ครอบคลุม 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับ 10 บริษัทนำเที่ยวรักษ์โลก เพื่อร่วมสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ยั่งยืนเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพร้อมส่งต่อและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วยการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์และโปรโมชั่นลดราคาในทุกการจองแพ็เกจท่องเที่ยว 1,000 สิทธิ์แรกทันที 50% เพื่อร่วมสร้าง One Click, Big Impact ไปด้วยกัน

ในการนี้ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้เกียรติมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นตราสัญลักษณ์แสดงศักยภาพ และความพร้อมในการเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้แก่ 10 ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบ(No Carbon Village Challenge) พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ทั้ง 10 ชุมชนและ 10 บริษัทนำเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง ยังมีการมอบรางวัล The Best Partner and Collaboration Award   สุดยอดพันธมิตรและความร่วมมือกับชุมชนต้นแบบ ให้แก่ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัดและรางวัล The Best DMC Content Creatorจากการจัดทำคอนเทนต์สร้างสรรค์เรื่องราวให้ชุมชน/สถานประกอบกาใช้ส่งเสริมการขายและสร้างการรับรู้ในมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ในแบบที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิมสำหรับทีมของบริษัทนำเที่ยวพันธมิตรผู้ชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท เทรคกิ้งไทย จำกัด รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ บริษัท สยามร้าย ทราเวล รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้แก่ บริษัท ทัวร์อินไทย แอนด์ อะเมซิ่ง แทรวิลจำกัด รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน 10 เส้นทางท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน  สะท้อนภาพลักษณ์ความร่วมมือ (Collaboration) ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงเพิ่มมูลค่า สร้างจุดเด่น และเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมนำเสนอสู่นักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถจองและร่วมเดินทางกับเส้นทางต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนได้ที่เว็บไซต์ GoGreenBooking.com และ Facebook : No Carbon Village Challenge 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ททท. ชวนสืบสานวัฒนธรรมไทยกับเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ณ คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

ททท. ชวนสืบสานวัฒนธรรมไทยกับเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ […]

You May Like

Subscribe US Now