Moto GP รายการ PTT Thailand Grand Prix 2018 สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 5-7 ตุลาคม 61

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสนับสนุนการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี รายการ “PTT Thailand Grand Prix 2018” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3 ปี) โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี อีก 7 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันฯ 2) คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ 3) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์     4) คณะอนุกรรมการฝ่ายคมนาคมและการขนส่ง 5) คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 6) คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 7) คณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อน การกระจายรายได้สู่พื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดอบรมชาวบ้านเพื่อให้บริการที่ดี อันเป็นการยกระดับ   การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาที่พักเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ผ่านกรมการท่องเที่ยว และสำนักงาน      การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานงาน Airbnb อบรมชาวบ้านเพื่อนำที่พัก 4 ห้อง ที่มีผู้เข้าพักรวม    ไม่เกิน 20 คน และโฮมสเตย์ เข้าสู่เว็บไซต์ของ Airbnb เพื่อให้เพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึง พร้อมทั้งการจัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่ม Ask Me) เพื่อบริการให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง (Street Food) เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผ่านกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้าง ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ได้มีการประกาศเขตพื้นที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือชุมชน ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกเมือง และเตรียมประกาศเขตชุมชนบ้านสนวนนอก รวมทั้งจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโดยกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนจัดให้มีสถานีตำรวจท่องเที่ยวชั่วคราว เพื่อให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ผ่านกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์งาน Moto GP ทั้งในและต่างประเทศ และจัดบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ในงาน Moto GP ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ด้านการอำนวยความสะดวก กระทรวงฯ ได้ประสานงานกับสำนักงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ วนอุทยานเขากระโดง อ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก และเขื่อนลำนางรอง ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมปรับปรุงผิวทางจราจรเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ประสานงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการติดตั้ง Free wifi บริเวณรอบๆ พื้นที่ จัดการแข่งขัน Moto GP

ปลัดพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ…ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน โมโต จีพี ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน รวมทั้งประสานผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดทำแพ็คเกจเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเข้าชมรายการ Moto GP และเดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด โดยมีมาตรการภาษี สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นเครื่องมือในการจูงใจ

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง      กับงาน Moto GP ในประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร  ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมให้บริการข้อมูลด้านการเดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลแผนที่การเดินทาง ทั้งทางเครื่องบิน ทางรถไฟ และการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงข้อมูลการจราจร เส้นทางเข้า-ออกภายในงาน Moto GP และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงาน Moto GP ทั้งหมด นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลได้ที่ www.thailandtourismdirectory.go.th/motogp

#smartphonereporter

Admin P’Aoo Paethong Tel 084 104 7799

ฅนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางถ่ายรูปและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ด้วยมูลเหตุ “มีอื่นๆ อีกมากมาย ท้าทาย ให้สัมผัส” และผลลัพธ์ คือมวลชน ทุกคนเป็น สื่อฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *