กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ “จีซี”

เปิดโผ 30 ร้านอาหารเชฟชุมชนทั่วไทย

พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกวิธี และใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง เป้นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดโผ “30 ร้านอาหารเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทยในระดับมหภาค โดยยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชน เพื่อเป็นสิ่งชูโรงดึงดูดการท่องเที่ยว พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยใช้อาหารเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดและกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง และยั่งยืน

โดยโครงการดังกล่าว ได้ต่อยอดการดำเนินงานโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by GC ซึ่ง GC ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ในการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบของดี ในจังหวัด และค้นหาเมนูพื้นถิ่นจาก 8 พ่อครัวแม่หัวป่าก์ ตลอดจนรังสรรค์เมนูใหม่ให้กับจังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันสร้างจุดหมายการท่องเที่ยวตามรอยอาหารพื้นถิ่นที่พลาดไม่ได้ นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาและจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงเป็นโมเดลแห่งการพัฒนาโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องการยกระดับการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศตามนโยบายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร หรือ “Gastronomic Destination” ให้เป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายรายได้ ลงสู่ชุมชน ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยการคัดเลือกชุมชนในเมืองรองทั่วประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ เป็นการใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง นอกจากนี้ ยังเน้นให้ร้านอาหารเชฟชุมชน ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้พันธมิตรอย่าง GC มาดำเนินการดูแลในเรื่องบรรจุภัณฑ์นี้

หลังการลงพื้นที่ชุมชนของเหล่าเชฟชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร เพื่อร่วมปฏิบัติการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน พัฒนา และสร้างสรรค์ร่วมกัน ได้แก่ 1. เชฟเดวิด ทอมป์สัน มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย 2. เชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล มิชลินสตาร์เชฟอาหารไทย 3. มาดามนูรอห์ สเต้ปเป้ เชฟหญิงไทยผู้สร้างร้านอาหารไทยบลู เอเลฟเฟ่นท์ ให้โด่งดังไปทั่วโลก

5. อาจารย์วันดี ณ สงขลา อาจารย์แม่แห่งวงการอาหารไทย 6. วิพิทธิจักษ์ พิทยานนท์ ฟู้ดสไตลิสท์ไทยที่โด่งดังระดับโลก และ 7.เชฟสุรกิจ เข็มแก้ว เชฟรุ่นใหม่ไฟแรงแถวหน้าของประเทศ รวมไปถึง เชฟระดับแถวหน้าอีกหลายท่านซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์เมนูถิ่นจากวัตถุดิบในท้องที่ รวมถึงสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการร้านอาหารระดับชุมชน พร้อมที่จะยกระดับ “เมนูเด็ดท้องถิ่น” ที่รังสรรค์โดย เชฟชุมชนตามมาตรฐานสากล ซึ่งทั้ง 30 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมเปิด “ร้านอาหาร เชฟชุมชน” ทั่วประเทศทั้งเมืองหลัก และเมืองรอง พร้อมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มฟู้ดดี้ หรือนักท่องเที่ยวสายกิน เตรียมเปิดปลายปีนี้ ให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ลิ้มลอง

ในครั้งนี้ GC ซึ่งให้การสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับร้านอาหารเชฟชุมชนทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เชฟชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีได้แก่ การใช้ Single Used Plastic ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเลือกบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว(Single Used Plastic) ในชุด Bio packaging Benjarong Collection ประกอบด้วย แก้ว ถ้วย และถาดใส่อาหาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ โดยนำพืช เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด มาเป็นวัตถุดิบ เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วไป โดยมีประสิทธิภาพทัดเทียมพลาสติกทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในสภาวะปุ๋ยหมักภายใน 180 วัน

ทั้งนี้ GC มุ่งหวังที่จะรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เกิดการใช้ซ้ำ ลดการใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในการจำหน่ายอาหาร ณ ร้านอาหาร พร้อมมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ “การใช้พลาสติกอย่างถูกวิธี” บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อการบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค เช่น ภาชนะกล่องอาหารแบบฝาปิด ที่สามารถใช้ซ้ำ และสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยแม้ต้องใช้การอุ่นด้วยไมโครเวฟ เป็นต้น

นอกจากนี้ GC ยังได้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน โดยร่วมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาหารเมนูพื้นถิ่นดั้งเดิม และพัฒนาสูตรอาหารเมนูใหม่ รวม 60 เมนู ให้มีมาตรฐานทั้งในด้านรสชาติ ภาพลักษณ์ และมีความดึงดูดใจต่อผู้บริโภค พร้อมนำมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ GC ตลอดจนส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านอาหารปลอดภัย การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกวิธี และพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พร้อมจัดทำชั้นวางจำหน่ายสินค้าอาหารชุมชนในโครงการ ด้วยวัสดุกล่องนม รีไซเคิล หรือ Eco Board มอบให้กับทุกร้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

รายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

ชุมชนไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี

ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง

ชุมชนเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนบ้านไม้รูด จังหวัดตราด

ชุมชนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

ชุมชนบ้านดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนไทยพวนบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนบ้านบุไทร จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนไทญ๋อบ้านโพน จังหวัดนครพนม

ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย

ชุมชนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนในเวียง จังหวัดน่าน

ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน

ชุมชนบ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

ชุมชนไทลื้อ จังหวัดพะเยา

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนบ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนหนองเล จังหวัดกระบี่

ชุมชนแหลมสัก จังหวัดกระบี่

ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล

ชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จังหวัดยะลา

#smartphonereporter

Admin P’Aoo Paethong Tel 084 104 7799

ฅนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางถ่ายรูปและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ด้วยมูลเหตุ “มีอื่นๆ อีกมากมาย ท้าทาย ให้สัมผัส” และผลลัพธ์ คือมวลชน ทุกคนเป็น สื่อฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *