ททท. ชูธง โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์อย่างสวยงาม หลังนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูงในภูมิภาคภาคกลางเส้นทางแรก ด้วยเส้นทาง “สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี”

ททท. ชูธง โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์อย่างสวยงาม หลังนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูงในภูมิภาคภาคกลางเส้นทางแรก ด้วยเส้นทาง “สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี” สัมผัสรากเหง้าก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ในพื้นที่ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม จุดประกายสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย โดยดำเนินการเส้นทางแรก ภายใต้ชื่อ “สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมุ่งหวังว่าในแต่ละเส้นทางประวัติศาสตร์ของโครงการจะสามารถต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอารยะอื่น ๆ ได้ในอนาคต อีกทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน อาหาร ตลาดการค้าท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ และขับเคลื่อน Amazing Experience ตามแนวคิด Happy Model ต่อไปกิจกรรมท่องเที่ยวในวันแรก คณะเดินทางออกจากอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สู่จังหวัดราชบุรี เพื่อเรียนรู้ “แหล่งโบราณสถานเมืองคูบัว” เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทวารวดี ชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี” และการทดลองใช้กล้องโฮโลเลนส์ หนึ่งในนวัตกรรมจากทีมนักวิจัยสู่การจำลองภาพเสมือนจริง 3 มิติ โดยคาดหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอ ต่อด้วยเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ‘ศาลเจ้าพ่อกวนอู’ ชมความสวยงามของตู้สาแหรกจีนเก่าแก่อายุนับร้อยปี พลาดไม่ได้กับการชมแหล่งท่องเที่ยว Unseen ‘ซุ้มประตูบ้านเศรษฐีเก่าชาวจีนที่วัดช่องลม’ ปิดท้ายชวนสัมผัสบรรยากาศงานแสดงไฟสุดอลังการ ณ ‘ณ สัทธา อุทยานไทย’ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมแต่งไทยย้อนยุคถ่ายรูปสุดประทับใจ
สำหรับการเดินทางในวันที่สอง ได้นำพาคณะไปสัมผัสประวัติศาสตร์เมืองอู่ทอง จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ชมแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคเหล็ก ‘พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร’ ชุมชนโบราณที่ในอดีตมีการติดต่อทางทะเลกับทั้งอินเดียและทางตะวันออกนานกว่า 2,500 ปี ตื่นตาตื่นใจไปกับการจัดแสดงเรื่องราวเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดีอย่างทันสมัยที่ ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง’ พร้อมแวะชมโบราณสถานใต้ดินที่ ‘วิหารถ้ำ’ สุด Unseen ณ แหล่งโบราณสถานบ้านศรีสรรเพชญ์ ชมความมหัศจรรย์ของ ‘พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ’ ประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน


วันสุดท้ายแวะเยี่ยมชม ‘ชุมชนบ้านต้นแจงพัฒนา’ ร่วมกิจกรรมทำยาดมหัวตุ๊กตาหน้าทวารวดี ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำอัตลักษณ์ของเมืองโบราณอู่ทอง มาสร้างงานศิลปะ ปิดท้ายทริปที่จังหวัดนครปฐม หนึ่งในจังหวัดของภาคกลางที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานไม่แพ้กัน แวะสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ และชม ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์’ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ขององค์พระปฐมเจดีย์ และชมพระประโทณเจดีย์ ที่เชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองโบราณในอดีต

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า
“ที่ผ่านมาเราเคยได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์ของไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ความจริงแล้วประวัติศาสตร์ไทยไปลึกกว่านั้นเป็นพัน ๆ ปี ดังเช่นทริปที่พวกเราได้มาตามรอยประวัติศาสตร์ทวารวดีผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ‘สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ทวารวดี’ ในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ได้ย้อนเวลาไปกว่าพันปีเศษ เรียนรู้ความเป็นมาของดินแดนในเขตนี้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไร ได้เห็นพื้นฐานของไทยตลอดจนการเติบโตของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งที่กระทรวง อว. โดย สำนักบริหารวิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) กำลังดำเนินการอยู่คือการเติมเต็มองค์ความรู้ทางวิชาการ สนับสนุนเทคโนโลยีและวิทยาการ รวมทั้งนักวิชาการที่ดีที่สุดทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยได้รับทราบข้อเท็จจริงและมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของไทย มีความภาคภูมิใจในอดีตต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่ความหวังของประเทศในอนาคต สิ่งสำคัญในช่วง 3 วันที่ผ่านมา คือ เราได้เห็นรูปธรรมของ 3 ประสานที่สำคัญได้แก่ กระทรวง อว. ททท. และหอการค้าไทย โดยที่ กระทรวง อว. มีองค์ความรู้ทางวิชาการอยู่เยอะมาก แต่เงื่อนไขคือจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ทางวิชาการได้อย่างไร โดยมุ่งหวังว่าวิชาการจะไม่เพียงเพื่อวิชาการเท่านั้น แต่จะต้องเป็นวิชาการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย และหนึ่งในสิ่งที่ทาง ททท. มีความชำนาญเป็นอย่างมากก็คือความสามารถในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว นำข้อมูลมาต่อร้อยเรื่องราวเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญ คือหอการค้าไทย และผู้ประกอบการในพื้นที่ จะต้องได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้ และทำหน้าที่ต่อยอดสร้างความยั่งยืนต่อไป ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกมาก” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

ขณะที่ นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวมูลค่าสูง สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดรับกับ HAPPY MODEL (โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข) ภายใต้นโยบาย Connect the Dots ของหอการค้าไทย
โดยผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนด้วยเป้าหมายการนำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทย ประกอบด้วยหน่วยงานอันสำคัญ ได้แก่


• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง พร้อมด้วยทีมกองตลาดภาคกลางและทีมสำนักงาน ททท. ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานราชบุรี สำนักงานกาญจนบุรี และสำนักงานสุพรรณบุรี
• หอการค้าไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย ทีมงานหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และ YEC หอการค้าทุกจังหวัด
• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา และนางสาวสิริธรรม ณ ระนอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา)
• และวิทยากรจากมหาวิทยาศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมอาจารย์จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส #ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว #365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน#เทรนดี้C2ภาคกลาง #ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์

Admin P’Aoo Paethong Tel 084 104 7799

ฅนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางถ่ายรูปและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ด้วยมูลเหตุ “มีอื่นๆ อีกมากมาย ท้าทาย ให้สัมผัส” และผลลัพธ์ คือมวลชน ทุกคนเป็น สื่อฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *