ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยว Road Trip ในรูปแบบประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง”

ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยว Road Trip

ในรูปแบบประหยัดพลังงาน

ภายใต้ชื่อ Unseen New Series

ตอน “BCG Mini Road Trip

เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง”

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่หน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Road Trip ในรูปแบบประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง” วันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 เส้นทาง ราชบุรี – เพชรบุรี – สมุทรสงคราม -นครปฐม

มีผู้เข้าร่วมงานคึกคัก ภายใต้มาตรการสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย จากโควิด


ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้ร่วมจัดกับสมาคมไทยท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) โดยมีผู้แทนจากสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจาก 6 สมาคม และสื่อมวลชน พร้อมรถยนต์ประเภท EV และประเภท Hybrid จานวน 7 คัน

พร้อมทั้งนางสาว จุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ผู้บริหารและคณะทำงาน ททท. ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวนำร่อง ด้วย

นางสาวฐาปนีย์ฯ กล่าวกับสื่อมวลชน ว่า
“เรียน ท่านผู้มีเกียรติ ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชนทุกท่าน ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวกิจกรรม Mini Road Trip ในรูปแบบประหยัดพลังงาน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาค ภาคกลาง (ททท.) มีแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ตามแนวคิด “BCG Model” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดจากฐานความเข้มแข็งเดิมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของภูมิภาค ประกอบกับต่อยอดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) ลดของเสียให้ มากที่สุด (Zero Waste) เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้ร่วมมือกับสมาคมไทยท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางรถยนต์ในรูปแบบประหยัด พลังงาน โดยใช้ชื่อกิจกรรม Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้แทนจากสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจาก 6 สมาคม และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 22 คน พร้อมรถยนต์ประเภท EV และประเภท Hybrid จานวน 7 คัน ร่วมเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวนำร่อง จังหวัดราชบุรี – เพชรบุรี – สมุทรสงคราม –นครปฐม


โดยเส้นทางนำร่องนี้ จะเน้นไปที่ไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลาง อาทิ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนสมุทรสงคราม แหล่งท่องเที่ยวที่ดี ต่อเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีมะพร้าวจากดินสู่ฟ้าของชุมชนท่องเที่ยววัดปรกเจริญ ดำเนิน สะดวก แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมที่ชุมชนชาวมอญนครชุมน์ และ ที่สาคัญที่ไม่ควรพลาดกับกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ ถ้าเขาทะลุมิติ และ เขาช่องกระจก เป็นต้น และในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจาก 6 สมาคม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมไทย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ที่ได้สละเวลาเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าร่วมกัน และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตลาดของ ททท.ภูมิภาคภาคกลางในครั้งนี้และโอกาสต่อไป และขอฝากให้สื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมกันประชาสัมพันธ์งานเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลและให้ เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง และขอให้สมาคมท่องเที่ยวที่ได้ร่วมเดินทาง นำเส้นทางดังกล่าวไปต่อยอดกิจกรรมด้วยการเสนอขายเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป”

#MiniRoadTripUnseenNewSeries #BCGMiniRoadTrip
#เที่ยวสนุกสุขวิถีใกล้กรุง
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#เที่ยวภาคกลาง #เที่ยวไทยฯลฯ

Admin P’Aoo Paethong Tel 084 104 7799

ฅนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางถ่ายรูปและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ด้วยมูลเหตุ “มีอื่นๆ อีกมากมาย ท้าทาย ให้สัมผัส” และผลลัพธ์ คือมวลชน ทุกคนเป็น สื่อฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *