ททท.เปิดโครงการ TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW

ททท.เปิดโครงการ TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW ก้าวไปอีกขั้นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 61 ที่คอมพาส สกายวิว โฮเทล นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายพลกฤษณ์ ถมยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทอินสไปร์ จำกัด และผู้ผลิตรายการ “เมืองรอง…ต้องลอง” ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TOURISM SMART DATA,THE TIME IS NOW “ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างการรับรู้ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ได้รับทราบถึงการดำเนินงานของ ททท. ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากจุดเริ่มที่เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ททท. และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย พร้อมด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกปัจจุบัน ประกอบกับคำว่า “Thailand 4.0” หรือ “Digital Disruption” ที่ทุกวงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง และด้วยความไม่หยุดนิ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวิทยาการและเครื่องมือใหม่ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ที่สำคัญคือเป็นข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “จากการที่เราได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ททท. จึงนำมาสู่โจทย์ในการสร้างฐานของข้อมูล การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างไร ทำให้เป็นการวางแผนขั้นตอนกระบวนการทำงาน ที่ประกอบด้วย การออกแบบ / จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหา Software หรือ Tools เพื่อนำมาใช้สำหรับการเชื่อมโยง จัดเก็บ / จัดการด้านข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล (Data Source) ที่เป็นประโยชน์ทั้งจากภายใน และภายนอกจากพันธมิตรที่ ททท.มีอยู่เดิม และพันธมิตรใหม่ในช่วงของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ผลสุดท้ายคือ การพัฒนาด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่ในหัวเมืองใหญ่เท่านั้น แต่รวมถึงเมืองรอง และชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พร้อมด้วยแนวทางการดำเนินงานทางด้านการตลาดของ ททท. ที่มีการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและรายได้ลงสู่ระดับท้องถิ่นต่อไป”

ทั้งนี้ ททท. จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Tourist Journey อาทิ ผู้ให้บริการทางด้านการเงิน ผู้ให้บริการด้าน Search Engine ผู้ให้บริการ Booking & Sharing Platform หน่วยงาน Startup รวมถึงหน่วยงานทางด้านการดูแลความปลอดภัย / เตือนภัย และอื่นๆ มาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างปรากฏการณ์การบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#tiewthaietc.com
#smartnews.online
#missionthailand.online
#tourismnewsthailandก้าวไปอีกขั้นเพื่ออุตสากรรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์

Admin P’Aoo Paethong Tel 084 104 7799

ฅนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางถ่ายรูปและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ด้วยมูลเหตุ “มีอื่นๆ อีกมากมาย ท้าทาย ให้สัมผัส” และผลลัพธ์ คือมวลชน ทุกคนเป็น สื่อฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *