Unseen มหัศจรรย์อีสานเหนือ Amazing ไทยเท่ @อุดรธานี

มหัศจรรย์อีสานเหนือ Unseen
Amazing ไทยเท่ 23 ตุลาคม 2561

📌พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่เกียรติประวัติของจังหวัดอุดรธานี ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้คือ การนำเสนอเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเรียนประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันการเผยแพร่เกียรติประวัติของเมืองอุดรธานี และนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอุดรธานี คือการนำเสนอประวัติของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอริยงสงฆ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจชองชาวจังหวัดอุดรธานี
และพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้สร้างเมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่ผู้มาเยือนจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีในแง่มุมต่างๆ โดยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 2 ชั้นๆ ละ 6 ห้อง ชั้นล่างประกอบด้วย (1) ห้องประชาสัมพันธ์และบริการ เป็นห้องที่แนะนำให้รู้จักกับส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ (2) ห้องธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพดิน หิน น้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ของจังหวัดอุดรธานี (3) ห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดี แสดงให้เห็นความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดีของจังหวัดอุดรธานีทั้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ (4) ห้องมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ เป็นจุดเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุดรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (5) ห้องประวัติศาสตร์และการพัฒนาเมืองของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จัดแสดงภาพถ่ายโบราณ และภาพวาดของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงสร้างเมืองอุดรขึ้นที่บ้านเดื่อหมากแข้ง (6) ห้องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวอุดร อาทิ ศิลปะการทอผ้า และศิลปะการแสดง ส่วนชั้นบนประกอบด้วย (1) ห้องพระประวัติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จัดแสดงพระประวัติ พระกรณียกิจ รวมถึงของใช้ต่างๆ ของพระองค์ท่าน (2) ห้องราชสกุลทองใหญ่ จัดแสดงภาพถ่ายของบุคคลสำคัญในตระกูล “ทองใหญ่” หลายๆ พระองค์ (3) ห้องภาพถ่ายโบราณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า-อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานี (4), (5) ห้องพระอริยสงฆ์ เกจิอาจารย์ ของจังหวัดอุดรธานี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของพระอริยสงฆ์ และเกจิอาจารย์ทุกท่าน (6) ห้องอารยธรรมบ้านเชียงและอารยธรรมภูพระบาท จัดแสดงภาพเขียนสีน้ำมันตามสภาพวิถีชีวิตของมนุษย์โบราณยุคบ้านเชียง และยุคภูพระบาท

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4224 5976


📌เขตทหาร ยินดีต้อนรับ
ค่ายรามสูรเป็นอีกค่ายหนึ่งที่อเมริกาใช้เป็นที่ตั้งฐานเรดาร์เพื่อการสอดแนมฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์และเพื่อใช้ควบคุมเครื่องบิน (อู่ตะเภาของทหารเรือในเวลานี้) ในการโจมตีสามประเทศอินโดจีนมาตั้งแต่ปี 2507 (ก่อนวันเสียงปืนแตกที่บ้านนาบัว อำเภอเรณูนคร ประเทศไทยเสียอีก)

ระยะแรก ๆ ทหารอเมริกันเข้ามาซื้อที่ดินจากนางสา ราษฎรในพื้นที่บ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานีจำนวน 800 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา ในราคา 400 เหรียญอเมริกัน (25บาท/1ดอลล่าร์) หลังจากนั้นก็ทำเป็นค่ายถาวร (ด้วยการสนับสนุนจากกองทัพและรัฐบาลในสมัยนั้น)

ชื่อค่ายรามสูรเกิดจากการตั้งชื่อค่ายของล่ามภาษาไทยคนหนึ่ง โดยเขาเอาเรื่องรามสูรขว้างขวานมาเป็นปฐมเหตุแห่งชื่อดังกล่าว โดยเปรียบเทียบสัญญาณเรดาห์ว่าเป็นสายฟ้าอะไรทำนองนั้น ท้ายสุดก็กลายมาเป็นค่ายรามสูรในหมู่คนไทยและทำให้คนไทยเมืองอุดรได้ทำมาหากินกับทหารอเมริกัน บ้างก็เป็นเมียเช่า บ้างก็แต่งงานเกิดเด็กลูกครึ่งมากมายกลายเป็นปัญหาสังคมหลังจากที่อเมริกาถอนทหารออกไปในปี 2519 หลังจากพ่ายแพ้ต่อสามประเทศอินโดจีนที่นำโดยโฮจิมินห์ ทหารอเมริกันถอนทหารออกไปแต่ยังทิ้งอาคารและอุปกรณ์เรดาร์จำนวนมากเอาไว้ให้กองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยดูแล ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุดส่งต่อให้กองทัพบกดูแล

กองทัพบกก็ให้หน่วยทหารในพื้นที่คือกองพันต่าง ๆ ที่ขึ้นต่อค่ายประจักษ์ศิลปาคมหมุนเวียนกันมาดูแลเรื่อยมาจนมาตกถึงมือของ ร.13 พัน 1 จนวันที่ 22 สิงหาคม 2540 ได้มีประกาศสำนักนายกว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งชื่อค่ายรามสูรเดิมว่าค่าย “พญาสุนทรธรรมธาดา” ทำให้ค่ายเรดาร์รามสูรกลายเป็นความทรงจำของผู้คนในอดีตไป
สถานีเรดาร์ก่อนที่ทหารจะเข้ามาถูกราษฎรเข้ามาบุกรุกงัดเอาเหล็กและอื่น ๆ ไปขาย อาคารต่าง ๆ ก็เหลืออยู่ในสภาพที่ร้างและพังลง บางส่วนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว ในวันที่กองทัพบกพยายามทำงานมวลชนด้วยการเปิดค่ายทหารต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยวในค่ายทหาร ค่ายพญาสุนทรธรรมธาดาซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ในการนำร่องเครื่องบินในการเข้าโจมตีอินโดจีนก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม

สอบถามข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว จ.อุดรธานี ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร
โทรศัพท์ 042 295 637
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027803570354

 

🍽อาหารแนะนำ มื้อเช้า มาดาม พาเท่ห์
https://m.facebook.com/MadamPahtehh/

มื้อกลางวัน VT แหนมเนือง
Tel 081 261 9225
Hotline: 1545
www.vtnamnueng.net


🏣ที่พัก แนะนำ 2 แบบ 2 สไตล์ สำหรับทริปนี้

9D SPORT Hotel & SPORT Complex
Tel.042 110 478
www.9dsporthotel.com

Amman Unique Hotel Udon Thani
Tel.042 219 199
www.ammanuniquehotel.com

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#tiewthaietc.com
#missionthailand.online
#tourismnewsthailand

Admin P’Aoo Paethong Tel 084 104 7799

ฅนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางถ่ายรูปและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ด้วยมูลเหตุ “มีอื่นๆ อีกมากมาย ท้าทาย ให้สัมผัส” และผลลัพธ์ คือมวลชน ทุกคนเป็น สื่อฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *